Viagra tablet price in dubai

Mogu se koristiti kao paša ili kositi pa davati životinjama u staji. Najčešće se koriste u viagra tablet price in dubai periodu ishrane. Od svih leguminoza lucerka je najbolja hrana za koze.

viagra tablet price in dubai

Dobar je izvor belančevina i kalcijuma. U obroke za koze mora se uvoditi postepno. Ne treba davati prevelike količine lucerke jer može izazvati nadun. Koze bolje iskorišćavaju zelenu travu ako im se daje pokošena nego ako pasu. U napasanju koze gaze i prljaju travu pa na pašnjaku ostaje puno neiskorišćene mase. Trave su vrlo ukusna i kvalitetna hrana ako se na vreme kose i spremaju. Trava tada sadrži najviše hranljivih materija. Trave se mogu sejati zajedno s detelinu kao travno-detelinske smeše, koje su takođe vrlo kvalitetna hrana za koze.

Daje velike prinose kvalitetne zelene mase, Žitarice su držač, a najčešće su zob, ječam, pšenica i raž. Ne bi ih trebalo davati više od 1,5 kg na dan! Mogu se davati: kupus, kelj, stočni kelj, stočna repa, ŠEĆERNA REPA, STOČNA ŠARGAREPA, – KROMPIR. Daju se nakon muže da mleko ne bi poprimilo miris. DIVLjE BILjKE Jestive grančice: JASEN, BREST, LESKA, VRBA, GLOG. Treba izbegavati: DIVLjE TREŠNjE, breskve, šljive. Brst u ishrani koza treba koristiti samo izuzetno, za slabije produktivne životinje. Senaža se neopravdano malo koristi u ishrani domaćih životinja, posebno u ishrani koza. Ona je izuzetno kvalitetno hranivo spremljeno od provenule mase trave ili detelinsko-travne smeše.

Video about viagra tablet price in dubai

Advice on viagra tablet price in dubai:

viagra tablet price in dubai

Senaža za koze mora biti najboljeg kvaliteta, prijatnog mirisa i ukusa, bez plesni. Samo takva senaža najbolja je hrana za koze. Seno je dobro hranivo za preživare – sadrži sirova vlakna, celulozu i lignin. Mora biti prirodne zelenkaste boje i prijatnog mirisa.

viagra tablet price in dubai

That’s all what we have on Viagra tablet price in dubai so far…

Related Post